U bent hier:
  1. Home
  2. Disclaimer


Volg Bits&Chips:


en Mechatronica & Machinebouw:


Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.embedded-systemen.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht of ingetrokken. Daarom kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

 

Auteursrechten

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Techwatch bv (ook niet via een eigen netwerk).

Op alle getoonde foto’s rust copyright. Het is verboden om foto’s van de site te gebruiken voor reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techwatch.

 

Hyperlinks

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.embedded-systemen.nl, welke geen eigendom zijn van Techwatch, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Bits&Chips Embedded Systemen. Hoewel Techwatch uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Techwatch worden onderhouden wordt afgewezen. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee u verbinding maakt vanaf www.embedded-systemen.nl voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten die afwijken van de voorwaarden en bepalingen als opgenomen in deze disclaimer.

 

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.embedded-systemen.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om genoemde website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.